JAT

BACK END DEVELOPER

Mësoni teknologjitë më të njohura për zhvillimin e Web Aplikacioneve Dinamike

APLIKO TANI

4 MUAJ
Koha mesatare për të përfunduar
106 ORË
Kohëzgjatja e kursit
CERTIFIKATË
Certifikim dhe testim
PUNËSIM
Punësim i garantuar

Mësoni të krijoni uebfaqe dinamike

Trajnimi është përpiluar që duke aplikuar praktikat më të mira t’ju mësoje zhvillimin e aplikacioneve dinamike dhe funksionale duke përdorur teknologjite më të përdorura.

PHP është gjuha programuese më e përdorur në botë. Trajnimi është i përshtatshëm për fillestarët por edhe për ata që duan të rifreskojnë njohuritë e tyre. Gjithashtu jep bazat kryesore te punes me databaza duke perdorur MySQL. Ju nuk keni nevojë për njohuri paraprake për të ndjekur këtë trajnim.

Trajnimi gjithashtu përfshin edhe Laravel qe është një nga kornizat më të njohura të PHP nese jo më e njohura.

Përshkrimi i kursit

Parakushte: Njohuri bazike te HTML dhe CSS

Moduli i fundamental


Kohëzgjatja 30 orë të plota

PHP Fundamentals & MySQL

Ky modul është i dizajnuar që duke aplikuar praktikat më të mira t’ju mësoje bazat e programimit në PHP për tu bërë një programer produktiv. Ju do të mësoni sintaksën kryesore e PHP, funksionet, vargjet, operatorët edhe më shumë.

Gjithashtu gjatë këtij trajnimi do të mësoni edhe intergrimin e databazës duke përdorur MySQL.

JU DO TË MËSONI:

 • PHP
 • MySQL

Moduli i ndërmjetëm


Kohëzgjatja 30 orë të plota

PHP7 & OOP

Kaloni aftësite tuaja në nivel tjetër duke përvetësuar konceptet me te avansuara te programimit ne PHP. Gjatë këtij trajnimi gjithashtu do të mësoni programimin e orientuar në objekte (OOP) e cila është paradigma më e njohur për kodimin e programeve kompjuterike.

Programimi i orientuar në objekte ofron më shumë avantazhe për programimin e aplikacioneve të mëdha, ku kodimi mund të shkruhet nga më shumë se një programer i vetëm.

JU DO TË MËSONI:

 • Trashëgimi
 • Abstraksioni
 • Kapsulimi
 • Polimorfizmi

Moduli i avansuar


Kohëzgjatja 30 orë të plota

Laravel – The PHP Framework

Gjatë këtij moduli do të mësoni përdorimin e Laravel, që është njëra prej kornizave më të njohura të PHP për zhvillimin e web aplikacioneve moderne dhe lehtë të menaxhueshme.

Laravel e bënë zhvillimin e web aplikacioneve shumë më të lehtë duke mos humbur asgjë nga funkionaliteti i tyre.

JU DO TË MËSONI:

 • Përdorimin e kontrollerëve
 • Shfaqjen e pamejeve (views)
 • Formularët edhe validimin e të dhënave
 • Punën me Routes

Moduli i projektiti


Kohëzgjatja 16 orë të plota

Complete Project Development

Gjatë këtij moduli do të mësoni aplikimin praktik të koncepteve të PHP, MySQL dhe Laravel duke zhvilluar një aplikacion të plotë. Çdo gjë do të fillojë nga e para që është konceptimi i projektit, analizimi i kërkesave, pastaj dizajnimi i strukturës, implementimi i funsionalitetit, lansimi dhe testimi i aplikacionit final.

Metodat dhe praktikat e përdoruar për zhvillimin e këtij aplikacioni janë më bashkëkohoret të përdoruara nga ekipet e zhvillueseve profesional. Për zhvillimin e aplikacionit do të përdoret korniza punuese Laravel.

JU DO TË MËSONI:

 • Analizimi i kërkesave të klijentit
 • Planifikimi i projektiti
 • Dizajnimi i databazës
 • Kodimi i aplikacionit

Veglat që ju duhen për këtë trajnim:

 • CODE EDITOR

  Visual Studio Code është një aplikacion që përdoret për të shkruar tekst të thjeshtë të pa formatuar, i cili shpesh përdoret për të koduar.

 • XAMPP SERVER

  XAMPP is a software distribution which provides the Apache web server, MySQL database and PHP all in one package. It is available for Windows, MAC and Linux systems.

 • WEB BROWSER

  Shfletuesi (Web Browser), është një aplikacion softverik (një program) i cili përdoret për të kërkuar, qasur dhe eksploruar faqet e internetit.

 • CHROME DEVTOOLS

  Chrome DevTools janë vegla të integruara në Google Chrome që ju mundësojnë të inspektoni dhe të gjeni gabimet në HTML, CSS dhe JavaScript

 • Command Line

  Command Line është një program i cili pranon komandat, të cilat pastaj i kalon në sistemin operativ të kompjuterit për tu ekzekutuar.

Pas përfundimit të programit, ju do të përfitoni:

Certifikatë Zyrtare të Përfundimit

BACK END DEVELOPER

Një shtesë perfekte për portofolin tuaj, për rezymen tuaj, dhe profilin tuaj në LinkedIn!

Si mund ta di nëse ky kurs është për mua?

KY KURS ËSHTË PËR JU NËSE:

 • Ju dëshironi të ndërtoni vetbesim dhe të fitoni para me aftësi të teknologjisë, por nuk dini si të filloni.
 • Ju jeni njohur me PHP dhe MySQL por ju duhet të mësoni bazat.
 • Ju pëlqen të mësoni të jeni argëtues dhe bashkëpunues.
 • Ju nuk mund të prisni më shumë të mësoni se si të krijoni faqen tuaj dinamike të internetit.

KY KURS NUK ËSHTË PËR JU NËSE:

 • Tashmë veq dini të dizajnoni dhe kodoni faqet tuaja të internetit nga e para.
 • Ju dëshironi të mësoni teknologji tjera te backend siç janë NODE.js dhe MongoDB.
 • Ju dëshironi të mësoni thellësisht përdorimin e veglave të dizajnit të Adobe ose të praktikoni dizajnimit të uebit.

Rishikim

Për tu bër zhvillues i back end, ju nuk keni nëvojë t’i ktheheni përsëri shkollës ose të jeni nën moshën 30, apo edhe 40 vjeç. Nuk është e nevojshme ta lini punën tuaj ose të merrni pushim pa pagesë. Mjafton ta ndjekni këtë trajnim për një kohë të caktuar dhe ju do t’ja arrini qellimit.

Zgjedhni planin e duhuri për ju

Regjistrohuni në programin që është më i përshtatshmi për nevojat tuaja!
 • Trajnimi

  425.00 382.50

  Description

  Përfshinë trajnimin, materialin e trajnimit dhe certifikatën e vijueshmërisë.Add to cart
 • + Certifikimi

  190.00 171.00

  Description

  Përfshinë trajnimin, materialin e trajnimit dhe certifikatën JAT.  Add to cart
 • + Punësimi

  285.00 256.50

  Description

  Përfshinë trajnimin, materialin e trajnimit, certifikatën e vijueshmërisë, certifikatën JAT dhe punësimin.  Add to cart

Regjistrohu tani